สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าผา

Banthapa Schoolรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่กิจกรรม : 2021-03-09

       วันที่  ๓  กันยายน ๒๕๖๔  นางสายบัว  ศวีระกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าผา  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ด้านการอ่าน  การเขียน  เพื่อการสื่อสาร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จำนวน  ๒  รายการ  คือ  รายการแข่งขันคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  เด็กหญิงพัทริกา  ทานินทร์   และรายการแข่งขันคัดลายมือ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์เทศ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  จำนวน  ๑  รายการ   คือ รายการแข่งขันคัดลายมือ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  เด็กหญิงดวงจินดา  สุขนิล  โดยมีนางแสงดา  ใจกล้า  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านท่าผา

  • Banthapa School
    106 หมู่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
    โทรศัพท์: 0899993878
    E-MAIL: banthapa.b@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านท่าผา