สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าผา

Banthapa Schoolอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง

วันที่กิจกรรม : 2021-05-09

ในระหว่างวันที่  ๓-๕  กันยายน  ๒๕๖๔  คณะครูโรงเรียนบ้านท่าผา  เข้ารับการอบรม  โครงการส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง  ด้วยรูปแบบออนไลน์  ผ่านทาง  Google  Meet  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าผา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านท่าผา

  • Banthapa School
    106 หมู่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
    โทรศัพท์: 0899993878
    E-MAIL: banthapa.b@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านท่าผา